Shiatsu Massage Oorsprong en Informatie

In het volgende artikel vind je meer informatie over Shiatsu en de technieken die gebruikt worden om deze uit te voeren.

Oorsprong van de Shiatsu massage

Shiatsu massage vindt zijn oorsprong in de traditionele Chinese geneeskunde  en wil letterlijk vertaald vingerdruk zeggen.  Nadien heeft deze massagetechniek zich verder ontwikkeld in Japan om zo naar Europa te komen. De basis voor shiatsu massage is het Oosterse principe dat stelt dat alle levensenergie de lengtemeridianen volgt.  Door afwisselend druk uit te oefenen langs deze meridianen en dan weer los te laten, tracht de shiatsu masseur de levensstroom op een positieve manier te beïnvloeden. Dit is de reden waarom Shiatsu ook drukpuntmassage genoemd wordt in de volksmond. Meestal wordt een shiatsu massage uitgevoerd boven de kleding van de klant.

Acupunctuur?

Daar ook acupunctuur een vorm van drukpuntmassage is, wordt vaak de vergelijking gemaakt tussen acupunctuur en shiatsu. Er zijn echter enkele wezenlijke verschillen die niet verwaarloosd mogen worden. Ten eerste is er bij shiatsu sprake van een fysiek contact tussen de masseur en zijn klant. Doordat shiatsu met vingers en handen wordt uitgevoerd, voelt de klant de lichaamswarmte van de masseur, hetgeen als veilig en relaxerend wordt ervaren. Ten tweede wordt bij shiatsu geen gebruik gemaakt van naalden. Iets wat een heleboel mensen een angstaanjagend idee vinden bij acupunctuur.

Demonstratie, hoe een Shiatsu massage geven

In de onderstaand video zien we een demonstratie van een Shiatsu massage.

Doel

Net zoals bij de meeste massages is het hoofddoel van shiatsu de klant een relaxerende en spierontspannende ervaring te geven. Het is geen techniek die ziekten bestrijd, al zou ze wel de zelf genezende kracht van ons lichaam stimuleren. Dit zou dan tot een onrechtstreekse behandeling van symptomen leiden.  Doordat shiatsu ontspannend werkt, is het wel de ideale remedie tegen ongemakken zoals stress, slapeloosheid en spierpijnen.  Kortom, wie een shiatsu massage ondergaat zal hier zeker de nodige voordelen van merken. Maar een masseur is geen dokter en mag dus ook niet als dusdanig beschouwd worden.

Techniek

Binnen shiatsu worden slechts twee hoofdtechnieken gecombineerd in tegenstelling tot onze westerse massages die een afwisseling zijn van soepele strijkbeweging, vloeiende wrijfbewegingen en kneedbewegingen.  Toch is shiatsu niet minder dynamisch of weldadig dan een westerse massage. De hoofdtechnieken zijn het uitoefenen van druk op het lichaam en de uitvoering van enkel rekkingen.  Gedurende het hele proces blijft het fysieke contact tussen klant en masseur een constante. In de eerste plaats gebruikt de masseur zijn handen en vingers, maar ook voeten, ellenbogen en knieën kunnen aan bod komen. Een uitstekende beheersing van het eigen lichaam en zijn gewicht is bijgevolg één van de belangrijkste vereisten om een goede shiatsu masseur te kunnen worden.